Forberedende voksenundervisning (FVU) for virksomheder

Undervisning med udgangspunkt i jeres virksomheds behov

Vidste du, at det er muligt for dine medarbejdere at opkvalificere sig i dansk og matematik helt gratis? Og at det også kan foregå i jeres virksomhed?

Vi tilbyder undervisning i fagene FVU dansk, matematik, IT og engelsk til de stadig flere virksomheder, der gør en indsats for at få flere medarbejdere til at genopfriske eller styrke deres faglige færdigheder. Det sker ved hjælp af de såkaldte FVU-forløb, eller Forberedende Voksenundervisning, som FVU er en forkortelse for. Forløbene retter sig især mod ufaglærte, to-sprogede, ordblinde og andre der har udfordringer med sprog og tal samt it i deres hverdag.

Gode grunde

 • Opkvalificering af den enkelte medarbejder

 • Fastholdelse af to-sprogede medarbejdere på et omstillingskrævende arbejdsmarked

 • Udvikling af medarbejderens kvalitets- og procedureforståelse samt kendskab til produktionen

 • Nedbrydning af generelle sproglige og kulturelle barrierer

 • Udvikling af den interkulturelle forståelse på virksomheden

 • Udvikling af den interne kommunikation og samarbejde

 • Udvikling af den enkeltes trivsel personligt som fagligt

Hvad kan vi tilbyde?

Inden vi igangsætter et kursus, afdækker vi medarbejderens faglige kundskaber (inden for det relevante fag) ved en screening (kort elektronisk test). Sammen med jer afdækker vi behovet for efteruddannelse af medarbejderen - her vil KHS Kompetence, udover FVU, også kunne være behjælpelig med andre kurser tilpasset virksomheden.

Herefter tilpasser vi et individuelt forløb for medarbejderen.

Eksempel på et individuelt forløb i FVU dansk

 • Almen dansk – mundtlig og skriftlig kommunikation med kolleger i produktionen og i den daglige omgang

 • Forbedring af medarbejderens udtale

 • Fagdansk – introduktion til virksomhedens særlige faglige terminologi

 • Forståelse af virksomhedens instruktioner og sikkerhedsinstrukser

 • Forståelse af virksomhedens normer og regler og dansk kultur og samfund

 • FVU – særligt tilrettelagt for to-sprogede

Kontakt

Bestil gerne et uforpligtende besøg, hvor vi sammen afdækker jeres virksomheds behov.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.