Center for Diplomledelse

Uddannelsen diplomleder er for dig, der allerede er leder - eller på vej til at blive det. Tag hele Den offentlige Lederuddannelse, enkelte diplommoduler eller tonede diplomforløb.

Om diplomlederuddannelsen

Diplomleder er en særdeles praksisorienteret lederuddannelse, der integrerer din lederhverdag og dine organisatoriske udfordringer i undervisningen.

På diplomlederuddannelsen får du ikke kun en række ledelsesværktøjer; gennem hele uddannelsen er der fokus på din personlige ledelsesstil, dine værdier og din karisma som individ - det giver dig en dybere forståelse af dine egne værdier og principper.

Med en diplomlederuddannelse styrker du ikke kun din organisations præstationer og konkurrenceevne. Du bliver rustet til at påvirke positivt både under og efter uddannelsesforløbet.

Vælg mellem hele diplomuddannelsen, enkelte diplommoduler eller tonede diplomforløb.

Kontakt os

Ved spørgsmål til moduler, studiestart, tilmelding eller lign. er det studiesekretær Mette Grasberger, du skal have fat på.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os - eller til at booke tid til en samtale med studieleder Tim Christensen, hvis du ønsker vejledning eller coaching i forbindelse med dit uddannelsesvalg.

Struktur og opbygning

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er på professionsbachelor-niveau og tæller samlet 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler (30 ECTS), tre valgfrie moduler (15 ECTS) og et specialemodul (15 ECTS). De obligatoriske moduler dækker generelle ledelsestemaer, mens de valgfrie moduler og specialemodulet giver mulighed for specialisering inden for specifikke områder eller brancher.

Du kan også vælge at tage enkelte moduler i valgfri rækkefølge.

Alle moduler afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt produkt og en mundtlig prøve. Uddannelsen rundes af med et specialemodul ligeledes med et skriftligt produkt og en mundtlig eksamen.

Hele diplomlederuddannelsen kan typisk gennemføres på 3 år, men skal afsluttes inden for 6 år.

Obligatoriske moduler

3 standardmoduler - i alt 30 ECTS-point

Modul 1: Det personlige lederskab og forandring

8 dage, 10 ECTS-point

Modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

8 dage, 10 ECTS-point

Modul 3: Organisation, udvikling og samskabelse

8 dage, 10 ECTS-point

Valgfrie moduler

Vælg 3 valgfrie moduler - i alt 15 ECTS-point

Ledelse og facilitering

4 dage, 5 ECTS-point

Coaching

4 dage, 5 ECTS-point

Projektledelse

4 dage, 5 ECTS-point

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser

4 dage, 5 ECTS-point

Specialemodul

15 ECTS-point

Specialemodul

2½ dag, 15 ECTS-point

Særlige diplomforløb

Vi har sammensat en række specialiserede diplomforløb for dig, der er leder eller chef i både private og offentlige virksomheder. Mange af forløbene er tilrettelagt omkring et diplommodul og det vil være muligt at gå til prøve og opnå ECTS-point.

Hvorfor diplomleder?

  1. Diplomlederuddannelsen er designet til at give dig konkrete værktøjer og metoder, der er direkte anvendelige i din lederrolle.

  2. Bliv opdateret med de seneste tendenser og bedste praksisser inden for ledelse - Få adgang til den nyeste viden og bliv rustet til at tackle aktuelle udfordringer i din organisation.

  3. Du får mulighed for at møde og netværke med andre ledere fra forskellige brancher og organisationer - en unik mulighed for at udvide din viden og perspektiver, men også for at skabe langvarige, professionelle forbindelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.