Om AMU

Kompetencegivende uddannelser med tilskud

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) udbydes som åben uddannelse og er praksisnær efteruddannelse for alle der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, de kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

AMU-kurser er korte kurser eller sammensatte forløb, der giver den enkelte kompetencer, der kan bruges med det samme – fx i jobbet, til jobsøgning, til brancheskift og personlig udvikling. 

Formålet med arbejdsmarkedsuddannelser er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer og sikre, at medarbejdere er bedst muligt rustet til udfordringerne på det nutidige og fremtidige arbejdsmarked.


AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Alle kurser er kompetencegivende og har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Undervisningen på arbejdsmarkedsuddannelser er både praktisk og teoretisk, og målet er at give kursisten kompetencer, der umiddelbart kan anvendes i jobbet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.