Projekter

Projekter

Projektkontoret på KHS Kompetence deltager i forskellige projekter. De projekter, vi lige nu er optagede af, kan ses herunder:

Projekt Femern Fyrtårn

Projektafdelingen deltager ligeledes i udvikling af kurser – herunder digitale kurser – i projektet Femern Fyrtårn I.

Formålet er at skaffe kvalificeret arbejdskraft i det nødvendige omfang til bygning af Femern forbindelsen. I projektet digitaliserer vi alle relevante kurser, som kan styrke arbejdskraft til byggeriet af Femern. Derefter afprøver vi dem typisk på små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

I Femern Fyrtårn II afprøves alle de digitaliserede kurser i bredt omfang i alle kommuner i Region Sjælland.

Projekt MORE

Vi deltager i det landsdækkende projekt; MORE for virksomheder og MORE mhp. kompetenceudvikling af ukrainske flygtninge. Begge projekter støtter små og mellemstore virksomheder samt enkeltpersoner blandt ukrainske flygtninge.

Støtteordninger

Projektafdelingen tilbyder hjælp og sparring om ansøgning til de forskellige støtteordninger under ”Virksomhedsprogrammet”, der retter sig mod små og mellemstore virksomheder og som støttes med midler fra EU.

Hjælpen kan gives i forbindelse med deltagelse i et af projektafdelingens projekter (der er gratis) eller mod betaling (indtægtsdækket virksomhed).

Herunder kan du se, hvor meget støtte du kan få - og til hvad:

Kontakt

  • Finn Arvid Olsson

    Politisk økonomisk stabschef

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.