Kvalitet

Kig os i kortene

Kvalitetssystemet på Køge Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på KHS har til formål at sikre en høj kvalitet i alle vores uddannelser, kurser og øvrige aktiviteter. 

Kvalitetsarbejdet er således en hjørnesten i KHS virke. Vi arbejder kontinuerligt med at understøtte og sikre eleverne og kursisternes læring samt faglige og sociale trivsel, så alle elever og kursister udvikler sig og bliver så dygtige som de kan, og således også bliver attraktive for aftagerne.  

God kvalitet hos os forstår vi som;

  • Evnen til at levere undervisning på et højt fagligt niveau, der udfordrer den enkelte til at opnå de bedst mulige resultater.

  • Sikre undervisningsdifferentiering, så elever og kursister oplever at blive mødt der, hvor de er, og får de bedst mulige betingelser for faglig og personlig udvikling.

  • Sikre social og personlig trivsel, hvor hjælp og støtte altid er indenfor rækkevidde

  • Forpligtende samarbejder med erhvervslivet og videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke elever og kursisters merkantile dannelse og kompetencer.

Kontakt

Spørgsmål til kvalitetsarbejdet på KHS stilles til:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.