Valgmodul: Coaching

Lederen som den coachende dialogpartner

Tilmeld dig

Tilmeld
Har du spørgsmål?

Informationer

  • Varighed4 dage
Diplomleder

Valgmodul: Coaching

5 ECTS point

Generelt arbejdes på modulet med midler som refleksion, dialogisk samtale, værdiorientering, positionering og handlingskraft og hvor den offentlige leder har en central position i at iscenesætte.

På modulet sættes fokus på den ”ny lederrolle” og lederens ”kommunikative kompetencer”, mere specifikt på lederen som den coachende dialog-partner i en offentlig organisatorisk sammenhæng og i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Der tages afsæt i ”3. generations coaching”, der bl.a. peger på, at lederen skal evne at bringe sig selv på banen og bidrage med egne refleksioner – i en symmetrisk dialog – men også gennem asymmetri/metakommunikation skal sikre den klare rammesætning og synliggørelsen af vilkår.

”3. generations coaching” bringer den ledelsesbaserede, den systemiske og den narrative coaching et skridt videre og tilstræber en bevægelse mellem et eksistentiel-oplevelsesorienteret og et relationelt perspektiv. Dog med fokus på, at det er lederen, som gennemfører coachingprocesser i egen organisation – hvilket forstærkes ved teorier og modeller om ledelsesbaseret coaching.

Forløbsdatoer og tilmelding
til Valgmodul: Coaching

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.