Valgmodul: Projektledelse

Brug projektledelse til for eksempel at systematisere dine forandringsprojekter

Interesseret?

Har du spørgsmål?

Informationer

  • Varighed4 dage
  • Pris fra8.000,-
Diplomleder

Valgmodul: Projektledelse

5 ECTS point

Undersøgelser viser, at 70 % af alle forandringstiltag mislykkes helt eller delvist. Det sker, fordi der ikke er tydelighed om deres formål, deres leverancer, deres planlægning, deres organisering og der er uklare strategier for at imødegå de stadig større risici de mødes af.

Forandringsledelse kræver derfor praktisk talt altid en systematisering af de omstillinger, mennesker mødes af i nye sammenhænge, de skal kunne håndtere.

Projektledelse kan give dig denne systematik, så dine forandringsprojekter forankres langt bedre i gennemarbejde planer for det, du ønsker at opnå.

Det er i dette fag, du møder værktøjerne for opstilling af formål og mål i et målhierarki, hvor det står tydeligt, hvad dit forandringsprojekt skal levere på kort sigt og hvilken succes, der skal opnås med det på længere sigt i forhold til kunder og brugere.

Det er ligeledes i dette fag vi henter arbejdet med den helt centrale milepælsplan og estimering af ressourceforbrug. Det er de grundlæggende styringsredskaber, der skal hjælpe dig gennem en gnidningsfri implementering af forandringen, så der tages højde for det uforudsete og fordyrelser undervejs.

Endelig sikrer faget indsigt i etablering af en projektorganisation, der skal hjælpe dig med at styrke kommunikationen om dit forandringsprojekt – også når der er konflikter mellem interessenterne, og der opstår nye risici undervejs, som du skal forholde dig til.

Som projektleder lærer du derfor at sætte dine forandringstiltag i system i nogle velkendte og gennemarbejdede modeller. Disse tager afsæt i en anerkendt tilgang til at implementere forandringer, du kan tage med dig i alle organisatoriske sammenhænge du møder, hvor noget skal forandres.

Professionelle projektledere har via anerkendte modeller med andre ord en fælles ramme for kommunikation om forandringer på tværs af organisationer og niveauer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.