Kunder og cases

Hvad siger vores kunder?

Danmark er blevet dygtigere ...

Vi har med kort varsel bistået en medicovirksomhed med at fastholde og kompetenceudvikle ca. 200 medarbejdere i en periode med produktionsnedgang ved at planlægge og gennemføre 6 dages arbejdsmarkedsuddannelse for samtlige af disse medarbejdere. Disse forløb var med til at skabe tryghed hos medarbejderne - og udover at det hjalp virksomheden gennem en svær periode, styrkede forløbene også hver enkelt medarbejders kompetencer. I dette tilfælde inden for kommunikation, samarbejde og LEAN-tankegangen.

”Maren er en inspirerende, nærværende og anerkendende underviser, som gav os mod på at komme godt i gang med at sige det med streger og udfordre os selv”

”Den Grundlæggende Lederuddannelse har givet mig værktøjer til at se arbejdshverdagen på en ny måde”
”Jeg er kort og godt blevet en bedre leder”

"Jeg har fået et stærkere personligt ledelsesfundament, og har fået både vigtige og praktiske ledelsesværktøjer i rygsækken”

“Lederuddannelsen har rykket mig - både som leder og menneske”

”Uddannelsen er spot on på netop ældreområdet”

Vi hjælper virksomheder med kompetenceudvikling

Vi udvikler kursusforløb i samarbejde med virksomheder, så det passer præcist til jeres behov. Her kan du lade dig inspirere af nogle af de kursusforløb, vi med succes har søsat for andre virksomheder: 

Hvis din virksomhed har et behov for kompetenceudvikling eller hjælp til uddannelsesplanlægning? Så er du velkommen til at kontakte enten kursuschef Charlotte Due eller udviklingskonsulent Rikke Lunde Madsen

Koordinatoruddannelse og projektlederuddannelse på diplomniveau

I samarbejde med flere kommuner har vi udviklet et kompetencegivende uddannelsesforløb målrettet rollen som koordinator, jobbet i spændet mellem kolleger og ledelse. For deltagerne har forløbet betydet en øget bevidsthed om, hvordan man udfylder rollen som koordinator og styrket samarbejdet med egen leder og kolleger, samt skabt et forum for sparring og videndeling for deltagerne. Det samme har vi gjort med en kompetencegivende projektlederuddannelse, hvor den enkelte kommunes projekthåndbog har været omdrejningspunkt. 

Løft i danskkundskaber

På ordblinde- og FVU-området (forberedende voksenundervisning) har vi hjulpet flere store logistikvirksomheder med at fastholde og kompetenceudvikle deres, især udenlandske ansatte, ved at screene og undervise dem i basal dansk med udgangspunkt i de behov denne gruppe medarbejdere har for at kunne udføre deres job.

Løftet i deres danskkundskaber har hjulpet disse virksomheder til at fastholde medarbejdere, der ellers ville have haft udfordringer med at kunne få succes i jobbet pga. sprogvanskeligheder. 

Se alle kurser og uddannelser her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.