KHS Kompetence

Virksomheden Nordic Retail blev styrket digitalt

Af: Karina Anée Købke

Virksomheden Nordic Retail har fået et skræddersyet kompetenceløft, som en del af Socialfondsprojektet Compress. Køge Handelsskole er regional projektpartner og leverandør til projektet, og står bag forløbet, der har løftet virksomheden digitalt

Virksomhedskonsulent Jette Mølholm fra Køge Handelsskole etablerede kontakt til Nordic Retail sidste år og står bag udviklingen af forløbet, hvor målet er at løfte den digitale kapacitet hos medarbejderne med fokus på Nordic Retails Microsoft 365 miljø.

”I Nordic Retail er vi i gang med en større digitaliseringsrejse som led i en forretningsmæssig transition af virksomheden. For eksempel gik vi live med et nyt ERP-system hen over foråret og et nyt servicesystem i efteråret. Dertil kommer, at vi er i gang med implementering af et nyt system til elektronisk dokumentudveksling og datalagring. Det er netop her vi har brug for at løfte medarbejdernes it-kompetencer til at anvende de mange investeringer i vores nye software,” forklarer Bo Bennetsen, direktør i Nordic Retail, der forsyner det danske og svenske marked med sikkerhedsudstyr, applikationer og plastikemner til butiksdrift.

Overblik er nøglen
Projektet bestod af tre faser, der først og fremmest skulle afdække og skabe overblik over de enkelte medarbejderes it-kompetencer og opkvalificeringsbehov set i forhold til deres respektive arbejdsopgaver. Dernæst udarbejdelse af en konkret aktivitetsplan, og endelig undervisning af de respektive medarbejdergrupper inden for salg, kundeservice og teknik.

”Ved selve afrundingen og evalueringen i Nordic Retail var det en fornøjelse at høre, at projektet har skærpet medarbejdernes nysgerrighed på at udnytte værktøjernes funktionalitet og løfte kompetencerne til at simplificere og understøtte den forretningsmæssige transformation, og derigennem skabe synergi i form af videndeling og samskabelse,” fortæller Tina Nielsen, der som underviser og konsulent på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole stod for undervisningen i de forskellige værktøjer og programmer – herunder Teams, Outlook, Powerpoint, Excel og Word.

Fakta:
Compress- projektet er et Socialfondsprojekt, der har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder videre efter Covid 19. Yderligere information om projektet fås ved henvendelse til: Finn Avid Olsson på 2486 9915 eller fao@khs.dk

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.