Jeanne og Lisbeth på faciliteringsuddannelse

Faciliteringsuddannelsen styrker relationer og lederskab

Af: Karina Anée Købke

10 ansatte fra Pedersvænge i Køge har været på faciliteringsuddannelse, som har styrket både deres faglige kompetencer og deres indbyrdes relationer.

 "Forud for alt samarbejde er relation." Sådan fortæller Jeanne Hougaard, der er tilbudsleder på Pedersvænge i Køge, efter hun og 9 af hendes medarbejdere har deltaget på en faciliteringsuddannelse. Jeanne Hougaard har i samarbejde med Center for Diplomledelse designet forløbet, så det matcher hendes formål som leder: At skabe faglig udvikling i fællesskab på tværs af centrale roller på Pedersvænge.

 "Min dagsorden var at skabe 'awareness', så alle kom tættere på hinanden, for eksempel ved at reflektere over følelserne, der opstår, når samarbejdet også indebærer, at man indirekte leder hinanden. Det har været yderst givende."

 Jeanne Hougaard forklarer, at faciliteringsuddannelsen har skabt et fagligt rum, der har løftet kompetencerne inden for de roller, de allerede har og udfører på hver deres måde. Det har gjort rollerne tydeligere. Uddannelsen har også bidraget med dyb indsigt i, hvordan en facilitator effektivt kan styre møder og skabe en struktur, hvor alle stemmer bliver hørt.

 "Forløbet har givet værdifuld indsigt i vigtigheden af, at facilitatoren styrer rammerne. Det har også tilføjet en faglig dybde og forståelse for vores fælles formål, og har bundet en flot sløjfe på forløbet. Det handler om at inkludere alle perspektiver i møderne, så vi kan træffe de bedste beslutninger sammen. Dette har allerede haft en mærkbar effekt på vores møder, som er blevet mere effektive. Det har især haft stor betydning at gøre dette sammen som en gruppe," fortæller Jeanne Hougaard, og påpeger, at samarbejdet med Center for Diplomledelse muliggjorde finansieringen af uddannelsesforløbet.

Lisbeth Susan Nielsen og Jeanne Hougaard

Terapeutisk virkning
En vigtig del af uddannelsen var også at skabe et rum, hvor deltagerne kunne dele personlige erfaringer og følelser omkring ledelse og samarbejde. Dette skabte en unik dynamik, hvor hierarkier blev nedbrudt:

”Der var en terapeutisk vinkling på temaerne ledelse og facilitering, der har givet en fornyet forståelse for hinanden og et fælles sprog; og det styrker tillid og samarbejde. Vores mindset projiceres videre, når vi arbejder i velfærdsområdet, så dårlig ledelse fører til dårlig faglig indsats for borgerne, og omvendt,” mener Jeanne Hougaard.

Styrket tillid og samarbejde
Også Lisbeth Susan Nielsen, en af deltagerne og sundhedsfaglig koordinator, er positiv og på sin vis overrasket. Også over, hvad det har givet internt i gruppe at være på uddannelsen sammen:

"Det har personligt gjort mig mere struktureret og fokuseret på møderne, og jeg har fået konkrete værktøjer til at inddrage alle og skabe mere effektive møder. Forløbet har også skabt en stærkere sammenhængskraft i gruppen på tværs af enheder - samt givet en fornyet forståelse for hinanden og et fælles sprog, som styrker tillid og samarbejde."

Gevinst - selv i en travl hverdag
Lisbeth var i begyndelsen skeptisk over at skulle på faciliteringsuddannelse, da hverdagen er travl. Men det har blot frigivet tid og gjort møderne mere meningsfulde:

"Jeg er en jordnær praktiker, så jeg testede det i praksis - er det noget, jeg kan bruge i hverdagen? Og det må jeg sige, jeg kan. Nu har vi samme forståelse for mødeledelse, og ikke længere 30 punkter på dagsordenen til personalemødet. Det betyder, vi får meget mere ud af møderne, fordi der er fokus på det vigtige og ikke så meget spildtid og folk, der snakker i munden på hinanden. Det har også givet os mere struktur på møderne, med skarpere indhold, så det ikke blot er orienteringsmøder. Det er ikke raketvidenskab – men det virker bare."

Studieleder Tim Christensen kan kontaktes på 4010 740, hvis man ønsker en snak om et lignende forløb.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.