Lederuddannelse giver fælles sprog på tværs i kommunen

Af: Karina Anée Købke

Stevns Kommune har gennemført det første af indtil videre tre planlagte forløb af Den Grundlæggende Lederuddannelse som et internt lederudviklingsforløb for både ledere, souschefer, koordinatorer og andre nøglemedarbejdere. Dette for at styrke ledelseskompetencen og klæde kommende ledere på til ledelsesrollen- og det har givet nye værktøjer, et fælles sprog og netværk på tværs i kommunen.

"Vi har fået rigtig meget ud af at være sammen med andre fra samme kommune, f.eks. fået øjnene op for de andre faggrupper og hvad de bidrager med," udtaler Tine Hvidkjær Broed, Koordinator i Madservice.

Patrick Mølgaard Jørgensen, Fagkoordinator på Hotherhaven og leder for det interne vikarkorps, supplerer:

"Det her med at få et tværfagligt samarbejde og lære hinanden at kende, det synes jeg også har været rigtig godt – nu kender nogle af dem, man ser til fælles ledermøder, f.eks. fra det pædagogiske ledermøde."

Patrick Mølgaard Jørgensen fortæller, at især konflikthåndtering og de vanskelige samtaler har været givende:

"Som leder er den del altid svær, og især som ny leder, som jeg er. Derudover er forandringsledelse rigtig spændende; hvordan en forandringsproces er, og hvad jeg skal være opmærksom på som leder, hvor er mine faldgruber, og hvor er mine medarbejdere i processen."

Tid til at reflektere over egen lederrolle

Tine Nøddekær Petersen, souschef i Rødvig Børnecenter, er ligeledes meget begejstret:

"Jeg har nu været souschef i ca. halvandet år og har savnet nogle værktøjer til at reflektere over min egen rolle, og det har jeg fået rigtig hjælpsomme værktøjer til på det her forløb. Det, der har været rigtig interessant, er at have fået en fælles forståelse med min leder om at gå i samme retning og bedre forstå hendes bevæggrunde. Det har faktisk været en personlig udvikling for mig at deltage, og det har skærpet min bevidsthed om hele tiden at reflektere over min egen adfærd og hvor forskellige mennesker er."

Tine Nøddekær Petersen tager især med sig, at det er vigtigt at være bevidst om, at man er en rollemodel:

"Derfor skal man være opmærksom på sin adfærd og have selvrefleksion i forhold til sin lederrolle. Det har virkelig givet mig lyst til at gå i dybden med de her værktøjer, og det har givet mig meget mere ro i min rolle som souschef."

Styrket arbejdsplads

Det har været meget givtigt for deltagerne, at de alle er kommet fra samme kommune, men mange forskellige steder fra.

"Man kan også nu bruge hinanden til sparring, fordi man har fået et fortroligt rum og har et fælles sprog om ledelse, og vi kan drøfte nogle ting, vi ikke har kunnet før," udtaler Patrick Mølgaard Jørgensen, og Tine Hvidkjær Broed tilføjer:

"Vi har haft dialog med andre fra forløbet, som jeg ikke tror, vi ellers ville have haft, for nu er det blevet meget mere håndgribeligt lige at ringe til en anden, for nu ved jeg, hvem de er. Det har helt klart bygget nogle broer og gjort det nemmere at samarbejde på tværs. Det har været rigtig godt, at vi er kommet fra mange forskellige områder. Man får rigtig meget ud af at høre, hvad andre arbejder med i andre forvaltninger, og hvordan ledere, koordinatorer, og souschefer agerer forskelligt. At lære af hinanden."

Til det tilføjer Patrick Mølgaard Jørgensen:

"Som leder har det været meget givtigt at høre perspektiver på ledelse fra souschefer og koordinatorer."

Stor effekt

Arbejdet med det personlige lederskab og tilføjelsen af nye kompetencer og redskaber i værktøjskassen har allerede haft en effekt for Tine Nøddekær Petersen:

"Jeg har faktisk allerede fået feedback fra mine kolleger om, at de kan se nogle ændringer i min adfærd, altså på den gode måde," siger Tine Nøddekær Petersen og fortsætter: "Det er fedt at se, at det har haft en effekt. Værktøjerne, vi har arbejdet med, har virkelig givet mig mulighed for at kunne reflektere og arbejde med, hvordan jeg gerne vil være som leder. Jeg har fået ny viden og nye kompetencer. Jeg har fået større sikkerhed i, hvordan jeg gerne vil være i lederrollen. Og det har været godt at reflektere sammen med andre og både give og få feedback på holdet."

Tine Hvidkjær Broed mener også, at forløbet klart har medvirket til at give hende mere ballast og tro på sig selv:

" Især på det sidste modul om forandringsledelse har jeg fået en bevidsthed om, at det er vigtigt at holde ved, selvom der er modstand. Processen er bare forskellig for folk, og det er vigtigt at holde fast, når det er noget, der er et vilkår. I mit job har jeg det faglige ansvar for, at vi overholder nogle lovkrav, så det er vigtigt at kunne holde en forandringsproces fast. Jeg er også blevet mere bevidst om at delegere opgaver og ikke tage det hele på mig; at huske på, at det er en fælles opgave."

Det gør en forskel

"Konflikthåndtering og den vanskelige samtale har givet mig rigtig meget," udtaler Tine Nøddekær Petersen. "Der står jeg meget stærkere nu."

Patrick Mølgaard Jørgensen istemmer: "Vi har fået nogle konkrete redskaber, vi kan bruge, også til at håndtere de mere ubehagelige reaktioner og fastholde den professionelle håndtering."

Tine Hvidkjær Broed tilslutter sig disse synspunkter:

"Det har været godt at få talt om, at det er noget alle synes kan være svært, selv dem, man synes, ligner nogen, der har helt styr på det. Det har været godt at opleve. Jeg kan virkelig anbefale forløbet. Vi har været igennem mange spændende emner og været i dybden, og her tænker jeg på den DiSC-profil, vi alle har fået lavet og både fået personlig tilbagemelding på og arbejdet med på forløbet. Vi har fået et personligt værktøj med hjem," udtaler Tine Hvidkjær Broed.

Tine Nøddekær Petersen afslutter: "Ja, jeg er i hvert fald blevet meget mere nysgerrig på ledelse. Et rigtig godt forløb."

Mere information

Forløbet har en varighed af 13 dage fordelt på 5 moduler henover ca. 5-6 måneder. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Rikke Lunde Madsen på 30465776 eller rlm@khs.dk.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.