Projektledelse

Projektlederuddannelse: Fælles sprog, nye perspektiver og større værktøjskasse

Af: Karina Anée Købke

Daniel Sejer Kristoffersen, vejingeniør, og Mette Sand, landskabsarkitekt fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune, har begge deltaget på intern projektlederuddannelse planlagt i et samarbejde med Center for Diplomledelse. Dét har givet dem værdifuldt indblik i mere end bare projektledelse.

På holdet deltog både meget erfarne og knap så erfarne projektledere, plus nogen, der stadig står over for at skulle varetage deres første større projekt. Dette synes både Mette Sand og Daniel Sejer Kristoffersen var en stor fordel:

"Selvom vi kom fra samme afdeling, så har folk siddet med vildt forskellige ting, og jeg oplevede, at det var godt at skulle sætte sig ind i andres perspektiv og arbejde sammen på forløbet," fortæller Mette Sand.

Daniel Sejer Kristoffersen tilføjer:

"Underviseren var ret god til at sikre, at alle fik noget ud af forløbet, og til at hjælpe os til at se, hvordan vi hver især kunne anvende det, vi lærte – hvordan vi kan omsætte teorien til praksis."

De kan begge godt forestille sig et forløb på tværs med andre kommuner, da det kan skabe netværk og et fagligt samspil fagligt.

"Her ville vi både kunne sparre med hinanden rent fagligt og om projektledelse, projekttyper osv., da vi jo ofte har de samme udfordringer og opgavetyper," siger Mette Sand.

Ikke kun fokus på modeller og teorier
Som en del af forløbet har der været et bredt fokus på alle aspekter af projektledelse, inklusiv kommunikation og det at arbejde med mange interesser i en politisk styret organisation.

"Man får et indblik i meget mere end bare projektledelse. Man får et indblik i sammenhænge, det at lede projekter i en politisk styret organisation, vigtigheden af kommunikation, de mange interessenter og forståelsen af fælles mål," siger Mette Sand.

Daniel Sejer Kristoffersen supplerer:

"Ja, og viden om konflikthåndtering, introduktion til forskellige personlighedstyper og refleksion over, hvordan man selv er i rollen som projektleder. Noget, der kan bruges også i mange andre sammenhænge."

Udbyttet er mangfoldigt
"Jeg har fået rigtig meget med i forhold til optimering og planlægning af min tid," siger Daniel Sejer Kristoffersen.

Daniel var ikke sikker på, at det var noget for ham i starten, men det gik op for ham, hvordan mange af redskaberne kan anvendes i hans hverdag, og at opgaver, han ikke så som projekter, måske rent faktisk var projekter - eller udvikler sig til at være projekter.

"Det var en ret stor øjenåbner. Udover alle de modeller og værktøjer, vi er blevet præsenteret for via bøger osv., har vi også fået øjnene op for de modeller, der allerede ligger i kommunens værktøjskasse, som vi vil anvende fremover, f.eks. lightmodellen," forklarer Daniel Sejer Kristoffersen.

Også Mette Sand har fået et godt fundament for at arbejde med projekter efter forløbet og en klar fornemmelse af, hvad det egentlig er, hun styrer efter:

"Jeg har lært at være mere reflekterende over min rolle i et projekt. Jeg har fået en rød tråd, som jeg kan genbesøge ved hvert projekt og bruge de redskaber, vi har fået med. Det har givet en god struktur i mit arbejde," siger Mette Sand og tilføjer:

"Og vi har alle fået en meget bedre forståelse for forskellen på drift og projekter."

Tilbage til virkeligheden
"Min leder har været rigtig god til at minde mig om at bruge de nye værktøjer og er meget bevidst om, at jeg nu har været afsted. Jeg håber, at vi alle bliver gode til at bruge de nye værktøjer, skabeloner og det fælles udgangspunkt, vi har fået. Jeg håber også, at vi får det bredt ud til vores andre kolleger i afdelingen, så vi får en fælles arbejdskultur og nye samarbejdsstier. Men jeg synes, at vi prøver at huske hinanden på det, og det skal vi fortsætte med. Det kunne være fedt med f.eks. nogle seminarer eller noget, hvor man kunne dele viden og diskutere samarbejdsstier, for vi er meget afhængige af hinanden og den viden, andre har, for at kunne komme i mål med projekterne," siger Mette Sand, og Daniel Sejer Kristoffersen uddyber:

"Vi er utroligt afhængige af hinanden, og det er vigtigt at få hørt de relevante kolleger og interessenter i tide og at vide, hvad man har brug for som hhv. myndighed, projektmedarbejder og projektleder for at kunne løse opgaven. At alle forstår deres rolle."

Vil du vide mere?
Kontakt Rikke Lunde Madsen, Center for Diplomledelse på rlm@khs.dk / 30465776
Læs mere om uddannelsen her: https://centerfordiplomledelse.dk/portfolio/projektledelse-kommunal-projektlederuddannelse/

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få ny inspiration, viden om nye trends på arbejdsmarkedet samt information om tilskudsmuligheder mv.